Goście obiadów czwartkowych – kim byli?
Wrz22

Goście obiadów czwartkowych – kim byli?

Obiady czwartkowe były chyba jednymi z najpopularniejszych posiłków w polskiej kulturze. Po dziś dzień uczniowie w szkołach uczą się o tych, którzy w nich uczestniczyli. Kim byli? Te uroczystości, bo inaczej nie można ich nazywać, powstały dzięki Adamowi Czartoryskiemu. Jednak to nazwisko króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pojawia się w szkolnych podręcznikach. Obiady powstały jako bezpośrednia kontynuacja popularnego ówcześnie...

Czytaj więcej